การจัดการความรู้ Knowledge Management

เพื่อเป็นการพัฒนา เรียนรู้ร่วมกัน และ สามารถนำไปใช้ประยุกต์ หรือ พัฒนาต่อเนื่อง

-บทเรียนการปฏิบัติงาน ปี 2012 (พ.ศ.2555)          วิดีโอคลิป ททบ 5 ภาพรวม

หากมีข้อเสนอแนะ ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติม ส่ง Email command@smac.go.th   , chknong@gmail.com 
                                                หรือ กรอกในฟอร์ม
Comments