แบบทดสอบสุขสภาวะทางจิตใจ ST 5 2Q 9Q 8Q หน่วย จชต.

1.ฉก.ทพ.11
2.ฉก.ทพ. 22 
3. ฉก.ทพ. 33
11. ฉก.ทพ. 48
13. หน่วย ฉก.ป.น.21
14. หน่วย ฉก.ป.น.23
15. หน่วย ฉก.ป.น.24
16. หน่วย ฉก.ป.น.25
17. หน่วย ฉก.ปัตตานี
18.  หน่วย ฉก.ย.ล.12
19.  หน่วย ฉก.ย.ล.13
20.  หน่วย ฉก.ย.ล.15
21. หน่วย ฉก.ย.ล.16
22. หน่วย ฉก.ยะลา
23.  หน่วย ฉก.น.ธ 30
24.  หน่วย ฉก.น.ธ.36
25.   หน่วย ฉก.นราธิวาส
27. หน่วย กองกำลังทหารพราน จชต.
- แบบทดสอบความเครียด และ ภาวะซึมเศร้า ST 5 , 2Q
- แบบทดสอบความเสี่ยงโรคซึมเศร้า 9Q
- แบบทดสอบความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย 8Q
28. หน่วยอื่นๆ

Comments